AGILE? It’s all about the people! 

Dlaczego HR 4 Agile? Ponieważ jasno pokazuje mój sposób myślenia i działania – wspieram transformacje organizacji od strony czynnika ludzkiego. Żadna transformacja nie może się udać jeśli nie zadbamy o ludzi, o przygotowanie firmy i dopasowanie jej procesów personalnych do nowej rzeczywistości. Tymi zagadnieniami od zawsze zajmuje się HR.

Ja znam się na ludziach, Ty znasz się na agil’u – razem możemy sprawić, że transformacja organizacji w zwinne miejsce pracy będzie efektywna.

Ja znam się na ludziach, Ty znasz się na agil’u – razem możemy sprawić, że transformacja organizacji w zwinne miejsce pracy będzie efektywna.

W ramach projektu HR 4 AGILE proponuję Ci:

Szkolenia z kompetencji miękkich dla Scrum Masterów i zwinnych liderów

Podczas tego szkolenia liderzy poznają i rozwijają zasady skutecznej komunikacji oraz feedbacku, poznają moc pytań i narzędzi coachingowych, które są niezbędne w ich roli. Zapoznają się też z zasadami formowania się zespołu oraz mogących w nich wystąpić dysfunkcji. Poznają też liczne narzędzia, które mogą wykorzystać do budowania skutecznych, zwinnych zespołów.

Szkolenie z komunikacji i feedbacku dla dedykowanych zespołów.

Nie wystarczy, aby lider miał wiedzę i kompetencje. W zespołach, których praca w ogromnej mierze opiera się na komunikacji, wszyscy jej członkowie muszą posiadać te kompetencje. Szkolenie z komunikacji i feedbacku to często pierwszy krok do efektywnej współpracy. Dodatkowo pracując z dedykowanym zespołem mogę wspierać proces integracji i wzajemnego poznawania się członków zespołu, co pomaga zespołom skutecznie realizować założone cele.

Audyt procesów personalnych pod kątem zarządzania zwinnymi zespołami

Zwinne podejście zupełnie zmieniło „krajobraz” organizacji. Struktury, które dotychczas działały a wraz z nimi procesy np. oceny, awansów wymagają przedefiniowania. Z chęcią pomogę Ci spojrzeć na Twoją firmę z nowej perspektywy i stworzyć nowe rozwiązania, które będą wspierać zwinność Twojej organizacji.

Trudne sytuacje, konflikty w zespole, facylitacja spotkań

to elementy, które są wyzwaniem dla wielu organizacji. Jeśli chcesz wesprzeć swoje zespoły w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, w rozwiązaniu konfliktu, który hamuje pracę zespołu lub stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i wypracowywania rozwiązań – daj znać! Wspólnie wybierzemy rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twojej organizacji.

Jeśli przeskoczyłeś od razu tutaj to w kilku słowach opowiem Ci historię moją i agile’a.

Od 2007 roku pracuję w HR zawsze w obszarze szkoleń i rozwoju. Przez te lata moja współpraca z obszarem IT rozwijała się rożnie. Pamiętam lata, kiedy IT nie do końca widziało potrzebę szkoleń czy rozwoju kompetencji miękkich (mówiąc bardzo delikatnie?). Około 2017 roku zauważyłam, że coś się zmienia i tym czymś, co mocno zmienia nasze relacje jest agile. Widziałam jak powstawało wiele zespołów scrumowych.
Zaczęłam więc interesować się tematem – samoorganizacja, spotkania….wszystko to wyglądało bardzo fajnie, zwłaszcza, że osobiście mocno wierzę w taką formę współpracy. Interesowałam się bardziej jak powstają i pracują takie zespoły. Zaczęłam nieśmiało pytać czy oprócz szkoleń ze scruma ktoś przeszkolił ludzi pracujących w scrumie z kompetencji miękkich, z zasad samoorganizacji? W 99% przypadków słyszałam, że nie. Przyglądałam się dalej, analizowałam rożne przypadki aż pewnego dnia po prostu zapytałam: „Hej a czy przypadkiem nie macie problemów „z ludźmi” w tych zespołach? No wiecie z komunikacją? Jakieś trudne sytuacje? Konflikty? Brak zaangażowania?”
I tu okazało się, że moje pytanie otworzyło przede mną nowy i jak się szybko okazało ulubiony obszar pracy – Kompetencje miękkie w SCRUMIE. To był też ten moment, kiedy IT zaczęło chętniej korzystać z mojej wiedzy i doświadczenia HR – przede wszystkim dlatego, że przynosiło to korzyści.
Potem te pytania zadawałam jeszcze wielokrotnie ludziom z różnych firm, podczas konferencji czy meet up’ów i wszędzie odpowiedzi i wyzwania są bardzo podobne – LUDZIE.
(*W związku z tym, że ja znam się na ludziach skupiam się na tych obszarach w mojej pracy)
Moim pierwszym krokiem było stworzenie 3 dniowego szkolenia z kompetencji miękkich dla Scrum Masterów. Opinie po szkoleniu dały mi pewność, że warto iść w tą stronę!
Stale przyglądając się, rozmawiając, poszerzając swoją wiedzę wiem, że nie tylko o rozwój kompetencji miękkich u liderów chodzi – HR pełni znacznie ważniejszą rolę w budowaniu zwinności organizacji. Podróż, którą rozpoczęłam zadając pytanie o ludzi w scrumie otworzyła nowy rozdział mojej pracy, dlatego jako mój ulubiony projekt zasłużył na osobną nazwę HR 4 AGILE